Expertises

"Als (interim)jurist ben ik graag de spin in het wiel van  een duurzaam project"

Organisatie: “Projecten hebben voor hun ontwikkeling en realisatie een organisatie nodig”

• oprichting besloten vennootschap, coöperatie, personen- vennootschappen • inrichting statuten • joint venture • aandeelhoudersovereenkomst • bestuursreglementen- en besluiten • invloed en zeggenschap • investering

Coöperatieve samenwerking: “Projecten hebben samenwerking nodig”

• integrale samenwerkings- overeenkomst met stakeholders (zoals investeerders, grondeigenaren, grondgebruikers, turbine-eigenaren en bewoners) • omwonendenovereenkomst • overeenkomsten met coöperaties • molenaarsovereenkomst

Aanschaf, bouw, onderhoud & sanering: “Contracten rondom de hardware”

• bouwcontract (EPC, aanneming van werk, opdracht) • koop- en leveringscontract • onderhoudscontract • saneringscontract

Grond: “Grond vormt de basis voor ieder project”

• grond(optie)overeenkomst • zakelijke rechten (opstal, erfdienstbaarheden)

Overnames en herstructurering: “Projecten worden verkocht”

• koopovereenkomst aandelen (SPA) • Activa-passiva-overeenkomst • contracten rondom herstructurering (zoals opschaling)

Overige: “Intentie en PPA”

• intentie- en geheimhoudingscontract • publiek private samenwerking (PPA)

Home Meer over Thijs Jurist